To jest wersja DEMONSTRACYJNA systemu R-Online.
Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności systemu złóż wniosek i zostań naszym Klientem!

Zostań klientem


English version

R-Quick

Bankowość internetowa w technologii Adobe AIR. Sprawdź

Bankowość mobilna

Poznaj najlepsze rozwiązania bankowości mobilnej. Szczegóły na www.mobilnybank.pl

Bezpieczeństwo

Zadbaj o bezpieczeństwo korzystania
z bankowości internetowej. Kliknij tutaj

Aktualności

Co nowego w oferice Banku? Sprawdź


Pomoc

Zamknij

Nie pamiętam identyfikatora i hasła


Jeżeli zapomniałeś swojego identyfikatora lub hasła do systemu, skontaktuj się z doradcą Centrum Telefonicznego*, tel. 0 801 180 801** lub 22 549 99 99, który przypomni Ci Twój identyfikator i/lub dokona nadania hasła startowego, którym - w zależności od Twojej decyzji - będzie kod TPIN lub hasło otrzymane poprzez SMS.

* Zarządzanie użytkownikami wirtualnymi (tj. m.in. przypomnienie identyfikatora oraz nadanie hasła startowego) wykonywane jest przez użytkownika głównego. Funkcjonalność użytkowników wirtualnych dostępna są wyłącznie dla klientów firmowych.
** Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Pomoc

Zamknij

Problem z logowaniem


Jeżeli prezentowany jest komunikat o błędnym identyfikatorze lub haśle, wprowadź ponownie swój identyfikator i hasło, pamiętając o wyłączeniu klawisza Caps Lock na klawiaturze. Jeżeli ponowna próba logowania nie powiodła się, skontaktuj się z doradcą Centrum Telefonicznego, tel. 0 801 180 801* lub 22 549 99 99, który sprawdzi przyczynę braku możliwości zalogowania i pomoże Ci w zalogowaniu się do systemu.

Poniższe rady nie dotyczą aplikacji R-Quick.
W przypadku problemów z logowaniem lub korzystaniem z systemu Raiffeisen on-line, pomocne może okazać się wykonanie poniższych czynności:
  • odświeżenie strony poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl i F5,
  • wyczyszczenie pamięci podręcznej (cache)/ plików tymczasowych Twojej przeglądarki internetowej (patrz opis poniżej),
  • usunięcie plików ""cookie"" Twojej przeglądarki (patrz opis poniżej), następnie zamknięcie wszystkich okien przeglądarki i uruchomienie jej ponownie.

Sposoby wyczyszczenia pamięci podręcznej dla różnych przeglądarek:
Internet Explorer 6
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Usuń pliki (zaznacz Usuń całą zawartość offline) -> OK
Internet Explorer 7
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Historia przeglądania -> Skasuj ->Tymczasowe pliki internetowe -> Usuń pliki -> Tak
Internet Explorer 8
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Historia przeglądania -> Usuń ->Tymczasowe pliki internetowe -> Usuń
Mozilla Firefox
Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane (Sieć) -> Pamięć podręczna -> Wyczyść teraz -> OK
Opera
Narzędzia -> Wyczyść historię przeglądania ->Szczegóły -> zaznacz Usuń całą zwartość pamięci podręcznej -> Usuń

Sposoby usunięcia plików ""cookie"" dla różnych przeglądarek:
Internet Explorer 6
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Usuń pliki cookie -> OK.
Internet Explorer 7
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Historia przeglądania -> Skasuj -> Pliki ""cookie"" -> Usuń pliki -> Tak
Internet Explorer 8
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Historia przeglądania -> Usuń ->Pliki cookie -> Usuń
Mozilla Firefox
Narzędzia -> Opcje -> Prywatność-> Wyświetl ciasteczka -> Usuń ciasteczka (związane z adresem r-bank.pl)/Usuń wszystkie ciasteczka
Opera
Narzędzia -> Wyczyść historię przeglądania ->Szczegóły -> zaznacz Usuń wszystkie ciasteczka -> Usuń

* Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Pomoc

Zamknij

Pierwsze logowanie


Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu, podczas wizyty w oddziale Banku lub telefonując do Centrum Telefonicznego*, tel. 0 801 180 801** lub 22 549 99 99. W momencie aktywacji zostanie nadany siedmiocyfrowy identyfikator oraz hasło startowe, którym - w zależności od Twojej decyzji - będzie kod TPIN lub hasło otrzymane poprzez SMS.

Dostęp do systemu wymaga pomyślnego przejścia przez proces logowania, podczas którego należy podać poprawny identyfikator użytkownika i hasło startowe. Jeżeli zapomniałeś swojego identyfikatora lub utraciłeś hasło startowe, skontaktuj się z doradcą Centrum Telefonicznego.

Po pierwszym poprawnym zalogowaniu do systemu, zostaniesz poproszony o wymyślenie swojego unikalnego hasła zabezpieczającego dostęp do systemu, którego będziesz używał przy kolejnych logowaniach. Nowe hasło należy podać dwukrotnie, w celu uniknięcia błędów przy wpisywaniu.

Twoje nowe hasło powinno spełniać następujące warunki:
  • długość od 6 do 25 znaków,
  • zawierać co najmniej jedną małą i jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę,
  • składać się z nie więcej niż dwóch jednakowych znaków pod rząd (np. niedopuszczalne jest "aaa"),
  • nie może zawierać Twojego numeru klienta, polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych takich jak &, /, +.

Hasło jest wrażliwe na wielkość liter (case sensitive), czyli inaczej traktuje "B" a inaczej "b".

Zmiana hasła będzie później możliwa w dowolnym momencie, po zalogowaniu do systemu (w funkcji "Ustawienia").

Twoje hasło jest znane tylko Tobie, dostępu do niego nie mają nawet administratorzy systemu. Jeżeli zapomnisz swojego hasła, skontaktuj się z doradcą Centrum, który może nadać Ci nowe hasło startowe, którego użyjesz przy najbliższym logowaniu, po czym będziesz musiał ustalić nowe hasło.

Trzykrotna nieudana próba logowania się do systemu powoduje zablokowanie dostępu do systemu dla danego użytkownika. Jeżeli przypadkiem zablokowałeś sobie dostęp do systemu, skontaktuj się z doradcą Centrum Telefonicznego. Po pomyślnej weryfikacji Twoich danych osobowych dostęp zostanie odblokowany.

Jeżeli korzystasz z haseł SMS, przy pierwszym logowaniu zostaniesz również poproszony o decyzję, czy chcesz aby logowanie odbywało się zawsze z użyciem identyfikatora i hasła, czy z użyciem identyfikatora, hasła i dodatkowo hasła jednorazowego każdorazowo przesyłanego poprzez SMS (wybór ten będziesz mógł zmienić w dowolnym momencie w funkcji "Ustawienia"). Powyższe nie dotyczy wirtualnych użytkowników, których logowanie zawsze zabezpieczone jest hasłem SMS.

* Zarządzanie użytkownikami wirtualnymi (tj. ich tworzenie, usuwanie, nadawanie i odbieranie uprawnień, blokowanie i odblokowanie dostępu, nadawanie hasła startowego, zmiana numeru telefonu do haseł SMS) wykonywane jest przez użytkownika głównego. Funkcjonalność użytkowników wirtualnych dostępna są wyłącznie dla klientów firmowych.
**Koszt połączenia wg taryfy operatora.