Raiffeisen Bank

Rachunek
inwestycyjny
Konto osobiste
Złóż szybkie zlecenie
Dalej
  Instrument KGHM
  Strona K
  Ilość 200
  Cena PKC
  Wartość bez prowizji 44 375,00 PLN
  Prowizja 399,38 PLN
  Wartość z prowizją 44 774,38 PLN
  Wprowadź kod SMS
  Zlecenie zostało przyjęte do realizacji.

  Stan rachunku

  Gotówka 57 160,60 PLN
  Należności 0,00 PLN
  Środki dostępne pod zlecenie 57 160,60 PLN
  Środki dostępne do wypłaty 0,00 PLN
  Gotówka blokowana 26 839,40 PLN
  Należności blokowane 0,00 PLN
  Gotówka i należności blokowane 26 839,40 PLN
  Zobowiązania z tytułu OTP 0,00 PLN  
  Inne zobowiązania 26 839,40 PLN
  Depozyty zabezpieczające 0,00 PLN
  Depozyt zabezpieczający do uzupełnienia 0,00 PLN
  Wolny depozyt zabezpieczający 0,00 PLN
  Podsumowanie środków pieniężnych 57 160,60 PLN
  Data Należności Zobowiązania Saldo dziennie
   05-09-2011 0,00 PLN 18 565,60 PLN -18 565,60 PLN
   02-09-2011 0,00 PLN 8 273,80 PLN -8 273,80 PLN
  Instrument Konto podst. Blok. zlecenia Blok. inne Stan w KDPW Rentowność Kurs wyceny Wycena
  KGHM  100  0  0  0     196,00 PLN 19 600,00 PLN
  PKNORLEN  200  0  0  0     36,00 PLN 7 200,00 PLN
  FW20M12  1  0  0  0     3 612,00 PLN 0,00 PLN
  Podsumowanie 26 800,00 PLN
  Nr portfela Depozyt wstępny Depozyt właściwy Wymagany depozyt wstępny Wymagany depozyt właściwy
  W papierach wartościowych W gotówce Wolny depozyt W papierach wartościowych W gotówce
  00 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
  Podsumowanie 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
  Depozyt możliwy do wniesienia w papierach wartosciowych 0,00 Blokuj
  Drukuj Zapisz jako PDF